۳ شهریور
۱۳۹۷

Synchronous Playback یا بازپخش همزمان به چه معناست؟

اصطلاح Synchronous Playback یا بازپخش همزمان عموما در دستگاه های ضبط کننده DVR یا NVR مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاح به تعداد تصاویری که دستگاه می تواند به صورت همزمان بازپخش کند اشاره می کند. Playback یا بازپخش به چه معناست؟ بازپخش به معنای نمایش مجدد تصاویر است، تصاویری که قبلا ضبط شده اند. […]

Read More