۳ شهریور
۱۳۹۷

Network Interface یا رابط شبکه چیست؟

Network Interface یا رابط شبکه، اصطلاحی است که به رابط ارتباطی تجهیزات دیجیتال برای اتصال به شبکه های کامپیوتری گفته می شود. Network Interface یا رابط شبکه چه خصوصیاتی می تواند داشته باشد؟ ما در اینجا قصد ورود به اطلاعات تخصصی شبکه را نداریم پس تنها خصوصیات رابط شبکه در تجهیزات مداربسته ( دوربین مداربسته […]

Read More