گارانتی تعویض

کلیه محصولات ارائه شده توسط سهند شبکه شامل ۲۴ ماه گرانتی تعویض قطعات می باشند.

*در صورت نصب و راه اندازی توسط سهند شبکه در ۳ ماه اول در صورت بروز مشکل دوربین بدون قید و شرط در محل تعویض می شود و دوربین جدیدی جایگزین می شود.

*نکات ایمنی برای اتصال به برق شهری باید رعایت شود .استفاده از دستگاه UPS یا استفاده از استابلایزر برق شهری .