گارانتی تعمیر

در صورت اتمام گارانتی ۲۴ ماهه سهند شبکه و بروز هرگونه خرابی و مشکل فنی احتمالی با ارسال محصول ظرف ۷۲ ساعت تعمیر می شود (در صورت تعمیر)