بهینه سازی

بهینه‌سازی و ارتقاء تجهیزات شبکه

 

یکی از موارد پرکاربرد خدمات راه اندازی شبکه و نصب شبکه‌های کامپیوتری زمانیست که شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها قصد جابه‌جایی و استقرار در ساختمان جدید را داشته و نیاز دارند که قبل از استقرار یک امکان سنجی و آینده‌نگری در رابطه با نیازهای آتی خود در زمینه شبکه داشته باشند. برآورد هزینه‌هایی انتقال به محل جدید و مشاوره در خصوص جابه‌جایی از مهم‌ترین نیازها در این بخش می‌باشد.

یکی دیگر از موارد پرکاربرد این بخش برای شرکت‌ها ، هنگام ارتقاء سطح شبکه و رفع ایرادات زیرساختی می‌باشد. در این زمان نیاز است که یک بررسی کامل و دقیق از وضعیت شبکه و تجهیزات موجود در آن گرفته شده و بعد از آن امکان اعمال تغییرات و همچنین میزان تغییرات از نظر فنی و همچنین هزینه‌هایی که ایجاد می کند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سهندشبکه با سابقه طولانی در زمینه بررسی و امکان سنجی و خدمات مشاوره به شرکت‌ها و مؤسسات دارد.سهندشبکه همواره سعی در ارائه بهترین خدمات با هزینه کاملاً رقابتی به مشتریان خود دارد.